softblock(white textile)を積み上げたところ

softblock(white textile)を積み上げたところ