softblock(white textile)を折りたたんだところ

softblock(white textile)を折りたたんだところ