LEDバックライト搭載の21.5型「V2200 eco」

LEDバックライト搭載の21.5型「V2200 eco」