4K2Kビデオカメラ「GY-HMQ10」は北米地区では5,000ドルで4月に発売予定

4K2Kビデオカメラ「GY-HMQ10」は北米地区では5,000ドルで4月に発売予定