「harman/kardon AE」。長方形ハウジングを採用している

「harman/kardon AE」。長方形ハウジングを採用している