「SAS101」シリーズ。左からSAS101、MBKのスピーカー、MWXのスピーカー

「SAS101」シリーズ。左からSAS101、MBKのスピーカー、MWXのスピーカー