Vitaに書き出した番組はnasneの番組と並列に表示される

Vitaに書き出した番組はnasneの番組と並列に表示される