Samsungの8KテレビはAIで音声を最適化するという

Samsungの8KテレビはAIで音声を最適化するという