GZ-V590の側面。ストレートなデザインの筐体を採用

GZ-V590の側面。ストレートなデザインの筐体を採用