「GZ-V570」はピンクゴールド、アーバンブラウン、プレシャスシルバー

「GZ-V570」はピンクゴールド、アーバンブラウン、プレシャスシルバー