44.1kHzや96kHzで動作するだけでなく、192kHzで問題無く使えた

44.1kHzや96kHzで動作するだけでなく、192kHzで問題無く使えた