DMP-UB90(左)とDMP-UB900(右)

DMP-UB90(左)とDMP-UB900(右)