Box版に付属するDusk White Shorty

Box版に付属するDusk White Shorty