4K動画を4K/HEVC/CBR/10Mbpsのビットレートにエンコード

4K動画を4K/HEVC/CBR/10Mbpsのビットレートにエンコード