2K動画を2K/HEVC/CBR/10Mbpsのビットレートにエンコード

2K動画を2K/HEVC/CBR/10Mbpsのビットレートにエンコード