24bit/96kHz、192kHz楽曲は再生できず

24bit/96kHz、192kHz楽曲は再生できず