V-MODAのアクセサリ。Lightningケーブル(左下)も予定

V-MODAのアクセサリ。Lightningケーブル(左下)も予定