Echo Flex。ナイトライトなどと組み合わせて廊下などのコンセントに挿して使う

Echo Flex。ナイトライトなどと組み合わせて廊下などのコンセントに挿して使う