HARMAN KARDONの球形ワイヤレススピーカー「NOVA」

HARMAN KARDONの球形ワイヤレススピーカー「NOVA」