beyerdynamicの新フラッグシップヘッドフォン「T1 2nd Generation」

beyerdynamicの新フラッグシップヘッドフォン「T1 2nd Generation」