KORGのデュアルトライオード真空管「Nutube」

KORGのデュアルトライオード真空管「Nutube」